Patroni ministrantów

Święty Tarsycjusz (wspomnienie 21 listopada) miał być akolitą Kościoła Rzymskiego. Jest to jedno ze święceń niższych, które daje prawo klerykom Kościoła Rzymsko-Katolickiego usługiwania do Mszy Świętej - a więc do zaszczytnej funkcji, którą obecnie pełnią ministranci.

Nie znamy bliżej daty jego śmierci. Przypuszcza się, że św. Tarsycjusz poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza (lata 249-251 po narodzeniu Chrystusa). Było to jedno z najkrwawszych prześladowań. Chrześcijanie chętnie ginęli za Chrystusa, ale ich największym pragnieniem było, by mogli na drogę do wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. Zanoszono im przeto potajemnie Komunię św. do więzień. Gorliwością w obsługiwaniu świętych męczenników wyróżniał się św. Tarsycjusz.


           Święty Dominik Savio (wspomnienie 5 maja) Urodzony we Włoszech, w roku 1842, żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości.

Był uczniem św. Jana Bosco, który kochał go jak syna. W siódmym roku życia przystąpił, do I Komunii Świętej. Chcąc pomóc św. Janowi w jego pracy misyjnej, zorganizował towarzystwo pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia.

Pomimo, iż życie św. Dominika płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniach, przepełniała go radość i pogodna świętość.

Jest prawdziwym wzorem dla młodzieży.

Pewnego razu napisał do przyjaciela: "Tu,na ziemi świętość polega na tym, aby być stale radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki". Zmarł 9 czerwca 1857roku.


           Święty Jan Berchmans (wspomnienie 13 sierpnia),

syn grabarza, urodził się w Diest  w dzisiejszej Belgii w roku 1599. Po trzyletniej nauce u miejscowego proboszcza,

który przygotował chłopców do kapłaństwa, wstąpił do nowootworzonego kolegium jezuickiego w Mechlin;

w rok później rozpoczął nowicjat.

W roku 1618 odbył pieszo podróż do Rzymu, co zajęło mu dziesięć tygodni, aby kontynuować studia w kolegium rzymskim.


             Święty Alojzy Gonzaga (wspomnienie 21 czerwca) Pochodził ze znakomitego rodu Gonzagów.

Był synem Ferdynanda, markiza Castiglione. Urodził się w Castiglone w diecezji Brescii 9 marca 1568 roku.

Od najmłodszych lat św. Alojzy poświęcił sie sercem i duszą służbie swemu Stwórcy.

Pamięć o jego osobie łączy się z pojęciem łagodnej słodyczy i niczym nie skażonej czystości.

Cechowała go prawdziwie anielska niewinność, a zarazem heroiczna skłonność do pokuty.

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW