Modlitwy ministranta

Modlitwa przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię

"Do Ołtarza Bożego, do Boga,

który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby.

Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen.Modlitwa po służeniu:


Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach

przez dzień dzisiejszy i całe me życie,

szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW